Marijke M.A.J. de Bot, Bergsingel 131, 3037 GC Rotterdam | tel. +31 (0)10 4667106 | fax. +31 (0)10 4669664 | KvK Rotterdam 24061695

LinkInspectie Verkeer en Waterstaat - afd. binnenvaart     Link GDPR regelgeving Europa  

home   taxaties    kadasteroverdracht    alg.voorw.NBMS    bedrijfsinformatie    routebeschrijving    stuur een e-mail

 traduction Franšais   ▄bersetzung Deutsch    English translation   send an e-mail   

 

Nederlands menu

 

English menu

 

 INFO !

Kadasteroverdracht

 

Beschikking

Bij beschikking van de minister van Justitie is Mw.M.A.J.de Bot aangewezen als persoon, bedoeld in ART.254 Lid 3
van de wet van 06-02-1992, bevoegd om een onderhandse akte op te stellen en te ondertekenen en
die in de openbare registers te doen inschrijven
 

T